Jerle Stad


Jerle Stads tänkta hamn.                                                                                                                                          Teckning: Riad Al-Khiat.


Drottning Kristina (1626-1689)

Carl Bonde (1581-1652)

Jerle Stads historia


Det var drottning Kristinas förmyndarregering som gav Jerle dess stadsprevilegiebrev den 29 oktober 1642.


Då fanns storslagna planer för platsen som på den tiden var ett viktigt centrum för järnförädling. Carl Bonde, som utsågs till landshövding över nybildade Järla län, där Jerle stad var residensstad, drömde om att anlägga en hamnstad vid Jerle bruk, och att bygga en kanal som skulle föra järnmalmen ut i världen.


Men invånarna i närbelägna byarna Nora och Lindesberg ville inte flytta till den nya staden – trots löften om skattefrihet och rätt att bränna eget brännvin om de bosatte sig i Jerle. Och när Carl Bonde blev krasslig föll hela projektet i glömska.


Istället fick just Lindesberg och Nora år 1643 sina stadsprevilegier