Hem

VÄLKOMMEN TILL JERLE STAD

samt Jerle Stadsförening.

Aktuellt i Jerle Stad

Hovrättsförhandling om
Jerle Kvarndamm avslutad


Idag fredag 17 februari avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljö-överdomstolen gällande den föreslagna utrivningen av dammen vid Järlefallet. Förhandlingarna började med syn vid Järle Kvarndamm på torsdagen och fortsatte sedan vid Örebro tingsrätt med en domstol på plats från Svea hovrätt.