Hem

VÄLKOMMEN TILL JERLE STAD

samt Jerle Stadsförening.

Aktuellt i Jerle Stad

Domen i Mark- och miljööverdomstolen överklagas till Högsta domstolen

Juridiska frågor kvarstår att rätas ut av högre instans

Efter överläggningar med vårt juridiska ombud har sakägarna vid Järle Kvarndamm beslutat att överklaga domen från den 14 juni till Högsta domstolen. Denna överklagan görs av sakägarna med stöd från Jerle Stadsförening, tillsammans med Nora Kommun, via vårt ombud Arvid Sundelin.