Hem

VÄLKOMMEN TILL JERLE STAD

samt Jerle Stadsförening.

Aktuellt i Jerle Stad

Tid fastslagen för huvudförhandling om Järledammen.


Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har nu meddelat tid för huvudförhandlingen om utrivningen av Järledammen


.